Get Adobe Flash player

DĚTSKÉ SAUNOVÁNÍ

oddelovac
Nejen dospělí, ale i děti se mohou saunovat.Saunování dětí je prevencí proti běžným nemocem,onemocněním horních cest dýchacích nebo má příznivý vliv na léčbu astmatu.  Ovšem jejich proces saunování má svoje specifika. Zatímco ve Finsku je zvykem saunovat  již novorozence, v Čechách se tak děje až kolem druhého roku života děťátka.

Optimální teplota

Termoregulační systém dítěte ještě nefunguje naplno. Jelikož se děti zahřívají mnohem rychleji, měli by být kojenci i mladší batolata v sauně jen krátce (maximálně 3 minuty). U větších dětí je to kolem 5 minut. Teplota v sauně pro děti by měla být kolem 65 ˚C. Maximální stanovena teplota v prohřívárně pro děti je 86 ˚C ve výši 175 cm nad podlahou.

Pozitivní účinky dětského saunování

- posílení imunitního systému
- zvýšení chutě k jídlu
- zklidnění dítěte
- prevence proti onemocnění horních cest dýchacích

Indikace

Saunovat se může každé zdravé dítě. Saunovat mohou i děti s recidivujícími infekcemi horních cest dýchacích v klidném meziobdobí nemoci. Stejně tak i děti s chronickými onemocněními ve stadiu klidu, pokud jim to povolí jejich lékař.

Kontraindikace

Saunovat nemohou děti v jakémkoli akutním stadiu nemoci, děti s rýmou, kašlem, bolestmi hrdla, nebo s neustupující astmatickou dušností. Nelze saunovat děti s onemocněními zažívací soustavy; s onemocněním kloubů s otoky; s onemocněním srdce s rozvinutou nedostatečností; s onemocněním kůže; s čerstvým poraněním pohybové soustavy; s duševními poruchami.

Dechové cviky

Vhodnou tělesnou aktivitou během saunování s dětmi jsou cviky tzv. respirační gymnastiky. Jedná se o cviky, které vedou k nácviku lepšího výdechu a uvolnění hrudníku. Tomuto cvičení v ochlazovně předchází důkladné prohřátí dětí v saunové prohřívárně. Spojení respiračních cvičení s prohřátím vede k:
- zlepšení dýchacích pohybů hrudníku (hlavně výdech složky)
- ýcviku dýchání nosem
- k upevnění postupů, potřebných k otužování fyzikálními podněty
Dochází k uvolňování a prohřívání páteře, meziobratlových kloubů i kloubů končetin. Tím se zlepšuje rozsah pohybu v těchto kloubech- zvětší se rozsah pohybu hrudníku a následně se prohloubí dýchání, taky se zlepší celková mobilita pohybové soustavy a ustoupí ztuhlost svalů. Vlivem tepla na dýchací cesty se uvolňují spasmy hladké svaloviny průdušinek. Zlepší se průchodnost dýchacích cest a tím se zvětší přísun kyslíku do plic a tím i do krve. Za pobytu v ochlazovně se zvyšuje vstřebávání kyslíku do krve. Dalším pozitivním účinkem je tak celkové prokrvení povrchu těla i lepší krevní zásobení vnitřních orgánů. Při každém saunování dochází k lokální tvorbě imunitních látek a ke zmnožení bílých krvinek, které vedou ke zvýšení imunity zejména vůči virózním respiračním onemocněním.
Aby respirační cvičení prováděné během saunování působilo na dýchací systém je důležité dodržet speciální zásady a metodiku:
- dítě si musí před saunou vyčistit obě nosní dírky zvlášť
- cvičení nesmí být namáhavé
- espirační cviky se během ochlazování opakují 2-3x
- celková doba provádění jednotlivých cviků nemá trvat více než 5 minut
- během cvičení se velký důraz klade na výdechovou složku dýchání
- nádech se vždy provádí nosem, výdech ústy, přičemž se vyslovuje sss, ššš nebo kráá, miaúú apod.

Cvičení venku

Dalším vhodným doplněním běhu saunování je cvičení venku. Po prohřátí v sauně se děti krátce osprchují, osuší se, obují a jdou do ochlazovny. Cvičí dle pokynů dospělé osoby. Vhodné je cvičení s říkankami, které předříkává cvičitelka, děti je opakují a přitom cvičí.
 
Čáp si vyšel na trávu, klape, klape zobákem
(zvedat vysoko kolena, předpažit, tleskání nataženými pažemi)
hledá, dětem potravu, sytil by je skokánkem
(zvednout ramena, vdech, hlavu sklánět na obě strany)
Vrbami se vítr honí, do větví se opírá
(paže skrčit k ramenům, úklony trupu na obě strany)
nad vodu se proutí kloní, úkryt žabce otvírá
(hluboký předklon, výdech, mírný záklon, rozpažení, vdech)
Malý skokan skákat umí, skáče, skáče ze všech sil
(v podřepu předpažit, poskoky snožmo, zapažit, poskoky snožmo)
ještě skok a už skočil a už plave, jak ho tatík naučil
(výskok z podřepu, plavecká tempa)
Tu ode mlýna podle skal volá Honzík z plných plic
(točení napjatými pažemi před trupem, dlaně k ústům, s výdechem volat)
Hola, čápe, zaleť dál, žab je málo, myší víc
(rozpažování dopředu, odmítavé gesto, předklon, prstem ukazovat k zemi)
Velký vítr vodu zvedá, kymácí se topoly
(vlnovky pažemi v mírném předklonu, ve vzpažení úklony trupu)
Marně čápek žabku hledá, hlad utiší až na poli
(předklony, kývání hlavou, mávání pažemi, běh)
Po cvičení nebo během něj, mohou děti usednout na lavici a na ručník. Po cvičení si děti ve sprše teplou vodou osprchují chodidla a nárty a odchází do ohřívárny.

Cvičení v místnosti

Za nepříznivého počasí (mráz pod -10˚C, vítr) je vhodnější cvičit v chladnější místnosti. Postup je podobný jako při cvičení venku.

Čtyři fáze jednoho běhu saunování

1.fáze - očista a příprava na pobyt v horku
V šatně se děti svléknou a uloží si věci. Na nohy si dají obuv s protiskluzovou podrážkou. Odkládají ji jen před vstupem do prohřívány. Připraví si sebou ručník na otírání těla po osprchování a osušku pod sebe do prohřívány.
Každé saunování začíná důkladnou očistou celého těla- tzn. sprchováním, omytím mýdlem a osušením ručníkem.
2.fáze - prohřívání
Po osprchování se děti přesunou do prohřívány. Tam si pod sebe podloží prostěradlo nebo osušku- mohou na něm sedět nebo ležet. Tady pak mohou naslouchat vyprávění, hrát slovní hry, na „tichou poštu“ či recitovat básničky. Tyto aktivity by však neměly být hlučné. Délka prohřívání je individuální. Doprovázející dospělá osoba bedlivě sleduje reakce dětí, může se jich ptát na jejich pocity. Pak opatrně vstanou, vezmou svou osušku či prostěradlo a jdou se krátce osprchovat.
3.fáze - ochlazení
Ochlazení těla je nezbytnou součástí saunování. Děti se mohou ochlazovat buď celé krátkým pobytem v ochlazovacím bazénku anebo na čerstvém vzduchu. Pro doplnění mohou provádět jednoduché cviky respirační gymnastiky a cviky posilující správné držení těla.
Po ochlazení se opět opakuje fáze prohřívání a následně ochlazení.
4. fáze - odpočinek
Po posledním ochlazení se děti krátce osprchují vlažnou vodou a osuší do sucha. Pak si mohou 10- 15 minut odpočinout v odpočívárně. Tady by měly taky doplňovat tekutiny. Vhodnou pohybovou aktivitou lze útlum či spánek odsunout až do obvyklé doby odpočinku poobědě.